چیلرهای ماهان تهویه مانا

چیلر های تراکمی ماهان تهویه مانا(MTM) از ظرفبت ۲٫۲ تن تبرید تا ۶۰۰ تن تبرید به صورت یک پارچه و ماژولار ساخته میشود. در چیلر های MTM از قطعات اصلی اروپایی و امریکایی استفاده میگردد. محصولات ماهان تهویه مانا بر اساس استاندارد های روز دنیا ساخته میشود. چیلر های ماهان تهویه مانا MTM دارای استادارد ISO 9001:2015 در مدیریت کیفیت محصولات میباشد

 

چیلرهای اسکرو آب خنک

چیلر های اسکرو آب خنک MTM از ۳۰ تن واقعی تبرید تا ۶۰۰ تن تبرید

بیشتر ببینید

 

چیلرهای اسکرال آب خنک

چیلر اسکرال آب خنک MTM از ۲۰ تن واقعی تبرید تا ۱۲۰ تن

بیشتر ببینید

 

چیلرهای اسکرو هواخنک

چیلرهای اسکرو هوا خنک از۳۰ تن واقعی تبرید تا ۵۰۰ تن واقعی

بیشتر ببینید

 

چیلرهای اسکرال هواخنک

چیلر های اسکرال هوا خنک MTM از ۸ تن تا ۱۲۰ تن واقعی تبرید

بیشتر ببینید